พัทยาฟู้ดอินดัสตรี เปิดตัว “นอติลุส ไลท์” ตัวเลือกที่ใช่ของคนรักสุขภาพ