ประกาศเบอร์โทรศัพท์ผู้โชคดีจากกิจกรรมยิ่งดูยิ่งได้  จากกิจกรรมยิ่งดูยิ่งได้  Movie Weekday