การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง จึงประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์