ประกาศผู้โชคดีจากกิจกรรม เปิดตำนานกับ Bangkok Airways ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557