บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวจัดงาน "Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ..วิถีไทย ครั้งที่ 3"