บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (จำกัด) จัดโครงการดีๆ อย่างต่อเนื่องทุกปีกับ “โตโยต้าถนนสีขาว”