ไปรษณีย์แถลงข่าว สืบสานมรดก เปิดตัวไปรษณียากรที่ลึกชุดฉลองศิริราชสมบัติ 70 ปี