ซีพี ออลล์ ร่วมกับ ป.ป.ส. ส่งเสริมคุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกันวัยใสในยุคดิจิทัล