กฟน. ลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไขเหตุต้นไม้ล้มทับสายสื่อสารทำให้เสาไฟล้มบริเวณซอยชิดลม