6คนบันเทิงร่วมชูโครงการยูนิเซฟ "หกปีทองของเด็ก" ช่วงเวลาสำคัญของชีวิต