การไฟฟ้านครหลวง เร่งบริหารจัดการไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต


เผยแพร่
ในปัจจุบันเทคโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการพลังงานมีมากขึ้น การไฟฟ้านครหลวงจึงเตรียมรับมือความต้องการใช้ไฟฟ้าของคนเมือง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์