กฟน. ย้ำเตือน!! พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูง เพื่อความปลอดภัยให้รีบป้องกัน เคลื่อนย้าย อุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึง