ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด "วันนี้วันดีสักการะราชกุมารี ในนันทบุรีศรีลานนา"