ปากคลองตลาดจัดกิจกรรม “ถนนสายดอกไม้เพื่อพ่อ” ถวายความอาลัย ร.9