โตโยต้าจัดงาน คอนเสิร์ตการกุศล โตโยต้าคลาสสิค ครั้งที่ 28

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ นายฐากูร พานิช เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานแสดงคอนเสิร์ตการกุศล โตโยต้า คลาสสิคส์ ครั้งที่ 28

TOP ประชาสัมพันธ์