การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตอน โรงไฟฟ้ามัตซึอุระ ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


มัตซึสอุระ(matsuurs) เมืองที่คุณจะได้สัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติ