รายการคิดได้ไง จัดกิจกรรม อบรม "ไส้เดือน สร้างอาชีพ" ฟรี!!