ปตท.รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากสำนักงาน ป.ป.ช.