ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์-พนง.เซเว่นฯ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ