กิฟฟารีนจัดงานกิจกรรม The journey under the sea with gifarine sea milk drink