กรุงไทย-แอกซ่าสนับสนุนการประกวด "Miss International Queen 2018"