“ม.หอการค้าไทย” จับมือภาคเอกชน สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ก้าวสู่Trade & Service


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ 11 บริษัทภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงความต้องการของ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายTrade & Service 4.0

TOP ประชาสัมพันธ์