สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แถลงข่าว “บางกอกแอร์เวย์ส พรีเซนต์ มุยเฟสต์ 2018”