"ก้อย รัชวิน" ตัวแทนนักแสดง มอบเงินบริจาค ในโครงการ "คิดดีคลินิก แบ่งปันสุข"