“ซีพี ออลล์” ร่วมกับ “โรงเรียนเตรียมทหาร” ธรรมสัญจรสู่เยาวชน