ททท. เปิดเทศกาล SO ART @NORTH "แพร่พาเพลิน" 14-16 ก.ย.นี้