รพ.กรุงเทพ แถลงข่าว "4.5ชั่วโมงทองลดความเสี่ยงเลี่ยงอัมพาต"