อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต "แถลงข่าวบริการสุขภาพมากกว่าประกัน"