ยูโร่ เปิ้ยนฟูด "แถลงข่าว ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช  วอลเลย์บอล 2018"