“ดีแทค” คว้าคลื่น 900 MHz ดันประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วประเทศ