การไฟฟ้านครหลวง เชิญเที่ยวงานกาชาด วันที่ 23 พ.ย. - 1 ธ.ค.61