เอไอเอส แถลงข่าวการร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง RAZER มอบประสบการณ์ครั้งแรกกับ "RAZER PHONE 2"