ผู้ว่าใหม่ กฟน. เร่งเดินหน้าพัฒนาระบบไฟฟ้าสู่วิถีชีวิตเมืองมหานคร

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แถลงข่าว 17th MEA Governor: The Next Gen ร่วมเดินหน้าพลังงานวิถีชีวิตเมืองมหานคร กับผู้ว่าการ กฟน. ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์