ฝ่าสงครามการค้าเพื่อสร้างผลตอบแทน ‘เป็นกอบ เป็นกำ’ กับกองทุนบัวหลวง