โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดงาน หัวข้อผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร