โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดกิจกรรม "พัฒนาการและดูแลฟัน ในช่วงวัย 1-4 ปี"