มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประชุมสามัญประจำปี

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จเป็นองค์ประธาน ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีจุลทรัพย์ ๑ อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์