สิงห์บุญรอดแถลงข่าว "เทศกาลบอลลูนนานาชาติ บอลลูนเฟียสต้า 2019” ครั้งที่ 4