สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมแถลง “ผลประกอบการปี 2561 และทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2562"