โรงพยาบาลกรุงเทพ "เปิดโรงพยาบาลชีวาทรานสิชั่นนัลแคร์"


เผยแพร่
การดูแลสุขภาพระยะกลาง (Intermediate care ) ระยะฟื้นฟู (sub-acute care) จากภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันด้วยโรคหรืออุบัติเหตุและรวมทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนําไปสู่ความจําเป็นด้านสุขภาพ เมื่อผู้ป่วยพ้นจากระยะเฉียบพลัน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์