โรงพยาบาลกรุงเทพ "เปิดโรงพยาบาลชีวาทรานสิชั่นนัลแคร์"