กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง ลงนามความร่วมมือ โครงการนำร่องทดลองติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงินตลาดบางกะปิ