บริษัทลูกชาย "ปรีชา จันทร์โอชา” คว้างาน ก่อสร้างของกองทัพภาค 3