รวมภัยพิบัติในหลายพื้นที่ ทั้ง เอเชีย อเมริกา ยุโรป รับครึ่งปีหลัง