สลด! เต่ามะเฟืองถูกใบจักรเรือบาดตาย ซ้ำในกระเพาะพลาสติกเพียบ