เปิดโครงสร้าง กอ.รมน. “ประยุทธ์” เป็น ผอ. “บิ๊กแดง” เป็น รองฯ