ก.คลัง ยังไม่ยกเลิกถอนเงินสดในบัตรคนจน หลังพบใช้ผิดวัตถุประสงค์