เปิดปฎิบัติการ กู้ซากช้าง ตกน้ำตกเหวนรก


สภาพพื้นที่ในน้ำตกเหวนรก เป็นอุปสรรคสำคัญของการเก็บกู้ซากช้าง เนื่องจากเป็นป่าสมบูรณ์สลับกับหน้าผาสูงชัน จนเจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้วิธีร่องเรือจากเขื่อนขุนด่านปราการชลย้อนกลับขึ้นไปที่น้ำตกเหวนรก แต่ก็พบว่าเข้าไปได้เพียงปลายทางของลำน้ำเท่านั้น

TOP ประเด็นร้อน