เปิดประวัติ “มานพ คีรีภูวดล” ส.ส.กลุ่มชาติพันธุ์ ปาร์ตี้ลิสต์คนใหม่ แทน “ธนาธร”