สถานการณ์ผู้ป่วย ‘โรคฉี่หนู’ 11 เดือนสูงเกือบ 2 พัน เสียชีวิต 28 ราย