“อนุทิน” ของบกลาง 3.5 พันล้านใช้รักษา “โควิด-19”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


“อนุทิน ชาญวีรกูล” เตรียมเสนองบกลางปี 3,500 ล้านบาทใช้รักษาโรคไวรัสโคโรนา 2019 ใช้ช่วง 7 เดือนของงบประมาณปี 2563  พร้อมเปิดทางรพ.ใช้งบค่าเสื่อมปรับปรุงสถานพยาบาลรองรับโรคอุบัติใหม่

TOP ประเด็นร้อน